Forside
Søg Fangster
Størst & Flest
Fiskearter
Statistik
Links
Kalender
Artikler
Fotos
Rapporter: 634
 

Hornfisk
Findes i 101 rapporter
Antal fanget ialt: 451
Belone belone

En populær fisk, som trækker ind i de danske farvande for at gyde i april-maj. De første er altid de største - meterlange og håndledstykke. De største kan veje over kiloet – med 2 kg som en mulig rekordfisk. Efter gydningen på det lave vand trækker hornfiskene ud på dybere vand, hvor sommeren tilbringes. Udtrækket fra danske farvande sker typisk i september-oktober, hvor fiskene atter er fede og velnærede. Hornfisken har en speciel jagtteknik, når den jager småfisk: Den svømmer ind mellem småfiskene, hvor den slår omkring sig med sit lange næb. Herved bedøver den fiskene, som den så let kan samle op bagefter. Ellers bruger den mest sit lange næb til at plukke krebsdyr med imellem vandplanterne.

Kendetegn:
Hornfisk og makrelgedden ligner hinanden, men hornfisken har ikke en række småfinner foran halen. Hos unge hornfisk udvikles underkæben hurtigst. Skelettet hos hornfisk er grønt på grund af dets indhold af jernsulfat (vivianit). Stoffet er ufarligt.

Størrelse:
Op til ca. 1,2 meter og 2 kilo. Se DK Rekorden>>

Udbredelse:
Findes i Middelhavet, i det østlige Atlanterhav fra Vest-Afrika til Nord-Norge og Island. Desuden i det meste af Østersøen.

Biologi:
Pelagisk stimefisk, som foretager lange vandringer. De hornfisk, som i april-maj måned kommer ind i indre danske farvande for at gyde, har overvintret på dybere vand vest for De Britiske Øer. Gydningen sker på få meters dybde. Æggene, som måler ca. 3 mm, er forsynet med mange hæftetråde. En hun kan gyde op til ca. 40.000 æg pr. gydning. Æggene klækker efter ca. 4 uger, og de nyklækkede larver er uden næb. Næbbet udvikles den første sommer/efterår, hvor de små hornfisk opholder sig kystnært. Hen på efteråret er de små hornfisk 20-25 cm, og søger da dybere vand for at overvintre. Føden består af småfisk og krebsdyr.

Fiske/madværdi:
Fin spisefisk. Fanges i bundgarn og sildegarn ved kysterne. Populær sportsfisk ved kysterne. 
 
Fangstmetode
Vil man være så sikker på at fange hornfisk, som man overhovedet kan blive, skal man satse på rendyrket medefiskeri med flåd og sildestykker. På lavt vand bruges bobleflåd – på dybere vand et glideflåd med stopknude. Spinnefiskeren kan forøge sine fangstchancer væsentligt ved at udskifte blinkets store trekrog med en mindre, som bindes fast i en tavs, der er lidt kortere end blinket - og lidt tykkere end hovedlinen. Så bliver flere af fiskene hængende. Fluefiskeren kan med små og langsomt fiskede fluer kroge mange fisk, da hornfiskens føde primært består af mindre krebsdyr - sekundært småfisk.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
Ingen officiel mindstemål.


Andre sprog...
Näbbgädda, horngädda Hornhecht Horngjel Garfish Aiguille/orphie


Udskriv artiklen

Copyright Helle