Forside
Søg Fangster
Størst & Flest
Fiskearter
Statistik
Links
Kalender
Artikler
Fotos
Rapporter: 634
 

Sej
Findes i 15 rapporter
Antal fanget ialt: 40
Pollachius virens

Gråsej, Mørksej

I modsætning til sin nære slægtning torsken har sejen Pollachius virens et markant underbid - typisk for fisk, der ikke lever ved bunden, men i de frie vandmasser. Det er da også en kendsgerning, at sejen indtager en meget stor del af sin føde midt i vandet. Den mangler derfor også torskens følsomme skægtråd. Sejen er en stimefisk, der sjældent færdes alene. Stimerne kan gå meget dybt – helt ned på flere hundrede meters dybde i dagtimerne – og her kan de ikke fanges på stang og line. Omvendt kan de under nordligere himmelstrøg tit træffes helt oppe i overfladen, hvor de da går til angreb på panikslagne stimer af småfisk. Sejen er hurtigt voksende og kan blive ganske stor. Typisk vejer den 5 kg kun 5 år gammel, og sejen vides at kunne blive større end 20 kg.

Kendetegn:
En meget kompakt og kraftig bygget torskefisk. Har underbid. Kroppens farve er mørkegrå med en karakteristisk lige hvid sidelinie. Kun småsej har skægtråd, ældre individer er uden.

Størrelse:
Op til 160 cm og ca. 30 kilo. Se DK Rekorden>>

Udbredelse:
Findes i det østlige Atlanterhav fra Nord-Spanien til Island og Kola Halvøen. I danske farvande indtil Øresund og bælterne.

Biologi:
Sej er en vandrefisk, som lever i stimer pelagisk eller nær bunden ned til 250 meter. Føden består af fisk (primært laksesild, tobis og spærling), mindre blæksprutter, samt lyskrebs som fra filtreres via et veludviklet gællegitter. Gyder i februar-april på ca. 200 meters dybde. En stor hun kan gyde op til 4 millioner æg. Æggene klækker efter 1-2 uger. Æg og yngel er pelagiske, og ynglen søger kystnært i løbet af det første efterår. For sejen i Nordsøen sker dette primært til den norske vestkyst, hvor millioner af småsej (lokalnavn: pale) lever 2-3 år, før de søger mod åbent hav. Efter gydningen foretager de voksne fisk lange vandringer.

Fiske/madværdi:
Sejen er en udmærket spisefisk. Kødet er svagt gråt og af den årsag kaldes sejen også mørksej. Fanges primært i trawl. Sejen er en populær sportsfisk.  
 
Fangstmetode
Sejen er en hurtig og udholdende rovfisk, som er meget populær blandt lystfiskere. Den kæmper nemlig langt hårdere end torsken, der kan være lidt død i sværen. Den hugger ofte midt i vandet, når pirken er på vej ned til bundens torsk. Eller den hugger, når pirken er på vej op til inspektion.Målrettet fiskeri efter sej betyder afsøgning af alle vanddybder, indtil stimen er fundet. Mørke ophængere fanger ofte bedre end blanke pirke – et eksempel på sejens forkærlighed for mindre fødeemner end torsken.

Fredning
Ingen officiel fredingstid.

Mindstemål
40 cm.


Andre sprog...
Sej, gråsej Seelachs, Köhler Sei Saithe, Coalfish, Sillock Lieu noir, Merlan Vert


Udskriv artiklen

Copyright Helle