Forside
Søg Fangster
Størst & Flest
Fiskearter
Statistik
Links
Kalender
Artikler
Fotos
Rapporter: 634
 

Ising
Findes i 175 rapporter
Antal fanget ialt: 804
Limanda limanda

Isingen er den mindste af de fladfisk, man regelmæssigt træffer på i vore farvande. Den bliver sjældent større end 35 cm og er i regelen langt mindre. Pudsigt nok er det i vore indre farvande, isingen har sin bedste tilvækst – stik modsat mange andre fisk. Dette skyldes, at isingen bedre end de andre fladfisk trives i eutrofierede (:næringssaltforurenede) farvande. Den er dog uden betydning for erhvervsfiskeriet. Isingen lever fortrinsvis på sandbund, hvorfor de fleste eksemplarer da også er sandfarvede. Mindre isinger er ofte gennemsigtige at se på, så tynde er de. Trods deres ringe størrelse er isinger meget velsmagende.

Kendetegn:
Isingen kendes bedst på sin buede sidelinie, idet sidelinien danner en halvcirkel over brystfinnen. Øjesiden har ru skæl, og munden er relativt lille. Farven kan variere fra gullig til brunlig. Blindsiden er hvid. Ising kaldes også »dabs«.

Størrelse:
Op til ca. 45 cm og 1,3 kilo. Hunnen bliver størst. Se DK Rekorden>>

Udbredelse:
Findes fra Biscayen til Hvidehavet. Desuden i store dele af Østersøen indtil Gotland.

Biologi:
Lever på sandet eller blød bund fra lavt vand ned til ca. 150 meters dybde. De mindste fisk findes på den mindste vanddybde. Gyder i danske farvande om foråret. En hun kan gyde op til 150.000 æg pr. gydning. Gydningen sker ved bunden på 20-60 meters dybde. Æggene er små, ca. 0,8 mm og pelagiske. Æggene klækker efter 3-12 dage afhængig af vandtemperaturen. Ynglen måler ikke mere end ca. 2 mm og er først pelagisk, men søger mod bunden efter nogle uger med en størrelse på ca. 1,5 cm. Det sker på vanddybder fra 6 til 70 meter, og dette er noget dybere end yngel fra mange andre fladfisk, bl.a. rødspætte. Fødevalget minder meget om rødspættens, d.v.s. børsteorme, små muslinger, krebsdyr og småfisk.

Fiske/madværdi:
Isingen er en fin spisefisk, men forhandles sjældent som hel fisk. Til gengæld er de fleste fiskefileter, som sælges i forretninger i Danmark netop fra Ising. Fiskes med trawl og snurrevod og nedgran og har en vis økonomisk betydning for danske fiskere.
 
Fangstmetode
Den talrige ising har reddet dagen for mangen en dansk bundsnørefisker. Isingen er jo en af de fisk, der trives bedst i de næringsrige danske farvande. Og da den samtidig er ganske talrig, kan man mange steder let redde sig fisk nok til et solidt måltid mad. Bundsnørefiskeri med let grej og små stykker sandorm på krogen er effektivt til ising.

Fredning
Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål
25 cm. Østersøen og Bælterne 23 cm. Skagerak og Kattegat.

Beskrivelse
Type: Bundfisk
Artsfamilie: Flynder-familien
Spisefisk: Ja
Vandtype: Saltvand
Vanddybde: 0-150 m
Vægt: 0-1,3 kg
Længde: 0-45 cm

Isingen er en højrevendt flynder. Den ligner meget både rødspætte og skrubbe, men har en stærkt buet sidelinje over brystfinnen. Overfladen føles ru, hvis man stryger den bagfra og frem. Farven på øjesiden varierer fra brungrå til til brungul. Blindsiden er hvid. Munden er forholdsvis lille.

Isingen minder en del om rødspætten og skrubben, men er mindre end disse. Isingen findes fra Biscayen til Hvidehavet og i store dele af Østersøen indtil Gotland. Isingen vokser meget langsomt og har en maximal levealder på 12 år. Isingen er også kendt under navnet slette. Den normale maksimale vægt for isingen går således op til 1,2 kg. For rødspætten op til 2 kg. og for skrubben 3 kg. Isingen fanges året rundt og ofte i de kystnære områder.

Levevis
Mindste fangstmål er 25 cm. Den normale maximale størrelse og vægt er 40 cm og 1,2 kg.

Den lever på dybder mellem 20 og 150 meter og foretrækker sandbund, hvor den, ligesom andre fladfisk, kan gemme sig for større rovfisk.
Isingen gyder, når den er ca. 15 cm lang. Den lægger sine 50.000 til 150.000 æg nær kysten i forårsmånederne.
Isingen lever mest af krebsdyr og foretrækker sandbund, hvor den kan grave sig ned og gemme sig for større rovfisk. Isingens og rødspættens smag minder om hinanden. Begge med en let sødlig smag. Isingen er ikke så stor og steges derfor ofte hel.

Fødeemner Agntype og fangsttips
Isingen lever af små krebsdyr, muslinger, orme og nogle gange småfisk.
Isingen kan fanges på børsteorme, sandigler, sandorm, musling og Bioworms fisket nær bunden med et bundsnøretakle.

Linediameter: 0,25-0,30

Mindstemål og fredning
Mindstemål: 25 cm
Andre sprog...
 Sandskädda  Scharbe, Kliesche  Sandflyndre  Dab, Garve, Garve fluke  Limande commune


Udskriv artiklen

Copyright Helle